PULP

Ponyvaregény20: Ki vezeti át a gyöngéket a sötétség völgyén?

PRIZMA

2014/07/27

Tarantino a híres Ezékiel-monológot nem meglepő módon egy régi Sony Chiba-harcművészfilmből emelte át. A szöveg egyébként csak kis részben származik valóban Ezékiel könyvéből, nagyobb része különböző bibliai szöveghelyek tákolmánya.

YouTube előnézeti kép

A filmben a szöveg annyiszor hangzik el Jules szájából, ahányszor Vincent vécére megy, de míg Vincent harmadik ürítése elhozza számára a halált, Jules a harmadszor előadott monológ után megkegyelmez Pumpkinnak, és életében először elkezdi értelmezni a passzust, azonnal alkalmazva is az aktuális szituációra. Jules a passzus értelmezése során arra jut, hogy a piti tolvaj Pumpkin a gyöngével, és ő, vagyis Jules a gonosszal azonos, akinek zsarnoksága fenyegeti az igaz embert – de éppen ezért kell megpróbálnia megváltozni.

“Évek óta lököm ezt a szöveget, és aki hallotta, annak annyi volt. Soha nem gondolkodtam azon, hogy mit is jelent valójában. Csak gondoltam, egy jó tökös szöveg… mielőtt golyót eresztek, valami faszkalapba. De ma reggel valami olyan történt velem, ami gondolkodóba ejtett. Most azt gondolom, azt jelentheti… hogy te vagy a gonosz ember, én pedig az igaz ember, ez a 9-milliméteres itt, pedig a pásztor… aki megvéd engem a sötétség völgyében. De azt is jelentheti… hogy te vagy az igaz ember, én pedig a pásztor, és a világ az ami, gonosz és önző. Nekem ez tetszene. De az igazság nem ez. Az igazság az, hogy te vagy a gyönge… és én vagyok a gonoszok zsarnoksága. De igyekszem, Ringo. Nagyon igyekszem… hogy én legyek a pásztor.”

Az ilyen értelmező párbeszédek mindig központi jelenetőséggel bírnak Tarantino filmjeiben, mert figurái számára a meglévő szövegekhez való viszonyulás identitásképző erővel rendelkezik. A Kutyaszorítóban is egy parázs szövegértelmező vitával kezdődik, csak ott kiindulópontként nem a Bibilia, hanem Madonna Like a Virginje szolgál.

YouTube előnézeti kép

Az Ezékiel-passzust a filmtörténet egyik legemlékezetesebb monológjaként tartják számon, nem véletlen, hogy Samuel L. Jackson nemrég egy talk-showban bizonyította, hogy még mindig kívülről tudja a szöveget.

Az igaz ember járta ösvényt mindkét oldalról szegélyezi az önző emberek igazságtalansága és a gonoszok zsarnoksága. Áldott legyen az, ki az irgalmasság és a jóakarat nevében átvezeti gyöngéket a sötétség völgyén, mert ő valóban testvérének őrizője és az elveszett gyermekek meglelője. Én pedig lesújtok majd tereád hatalmas bosszúval és rettentő haraggal, és amazokra is, akik testvéreim ármányos elpusztítására törnek, és majd megtudjátok, hogy az én nevem az Úr, amikor szörnyű bosszúm lesújt rátok!”

YouTube előnézeti kép

Címke: